Kim jesteśmy?

Waldorf Astoria jest firmą kompleksowo zajmującą się uzyskiwaniem wymaganego ustawą zabezpieczenia pod licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (licencję spedycyjną) w wysokości 50.000eur dla działających już podmiotów gospodarczych oraz odnawianiem licencji spedycyjnej w imieniu swoich klientów.

W swojej ofercie posiadamy również gotowe spółki z licencją, które nigdy nie prowadziły działalności. Zakup gotowej spółki umożliwia przede wszystkim natychmiastowe rozpoczęcie działalności i znaczące ograniczenie formalności związanych z uzyskiwaniem licencji od podstaw.

Dodatkowe informacje

Wraz ze spółką otrzymujesz nr REGON, NIP, konto bankowe, notarialne potwierdzenie braku zadłużenia.

Wszystkie spółki nie prowadziły działalności, nie zatrudniały pracowników i nie mają żadnych podpisanych umów.

W przypadku gotowych spółek doliczyć należy koszty notarialne ( w zależności od czynności) na życzenie koszty prawnicze, dotyczące sporządzenia i złożenia w Waszym imieniu wszystkich wniosków.
do KRS: 300,- PLN,
oraz wpis do KRS: 350,- PLN

Licencja na wykonywanie spedycji – podstawa działalności

Organizowanie spedycji, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, stanowi bardzo korzystną formę prowadzenia przedsiębiorstwa. Dynamicznie rozwijająca się branża stwarza coraz to nowe możliwości przychodu, a wiele źródeł potwierdza, że właśnie Polska jest europejskim liderem na rynku przewozu towarów. Oznacza to dużą konkurencję, ale również otwiera sporo dróg do satysfakcjonującego zarobku.

Licencja na spedycję - podstawy działalności

Nie każdy może jednak od ręki rozpocząć prowadzenie spółki przewozowej. Do tego wymagane jest uzyskanie certyfikatów od stosownych urzędów zajmujących się wydawaniem licencji na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Tylko w ten sposób można legalnie stworzyć biznes w tej branży.

Co to jest licencja spedycyjna? Najprościej ujmując, jest to dokument uprawniający do podejmowania działalności przewoźnika drogowego. Otrzymuje się ją po spełnieniu odgórnie ustalonych wymagań, określonych w ustawie o transporcie drogowym. Zajmuje się tym Biuro ds. Transportu Międzynarodowego, ale to tylko jeden z urzędów, które trzeba odwiedzić podczas zakładania spółki przewozowej. Licencja na spedycję wydawana jest wyłącznie na czas określony. Wnioskodawca może poprosić o certyfikaty, które są ważne minimum 2 lata, a najdłuższy możliwy czas ich trwania sięga nawet 50 lat. W zależności od tego jak długo mają obowiązywać dokumenty, całkowity koszt może ulec zmianie.

Warunki ustalające, kto może ubiegać się o otrzymanie takiej licencji można sprawdzić we wspomnianej już ustawie o transporcie drogowym. Według art. 5c ust. 2 licencję spedycyjną mogą pozyskać osoby, które:

  • nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe, a także inne przestępstwa umyślne, takie jak naruszanie warunków pracy i płacy, przestępstwa przeciwko mieniu i bezpieczeństwu, wiarygodności dokumentów oraz innych podobnych poważnych wykroczeń,
  • nie mają prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym,
  • wykazują się certyfikatem dotyczącym kompetencji zawodowych,
  • posiadają zabezpieczenie w wysokości 50 tys. euro na działalność przedsiębiorstwa.

Przyznawanie licencji na wykonywanie spedycji jest więc stosunkowo proste. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że kompetencji zawodowej – według zapisu – nie musi mieć koniecznie zarządca firmy. Wystarczy w tym celu zatrudnić osobę, która może wykazać się odpowiednią dokumentacją i doświadczeniem. Dzięki temu nie trzeba szukać okazji do wyrabiania niepotrzebnego dla większości właścicieli przedsiębiorstw certyfikatu.

Formalności związane z licencją spedycyjną

Wstępne warunki spełnia większość osób zaczynających działalność w tej branży, ale to zaledwie początek drogi do stworzenia własnej spółki z licencją na spedycję. W następnej kolejności należy złożyć wniosek do organu samorządu terytorialnego, uprzednio kompletując zestaw dokumentów – oświadczeń, dowodów i potwierdzeń. Nie można również zapomnieć o uiszczeniu stosownych opłat związanych z wydawaniem pozwoleń i licencji.

Formalności - licencja spedycyjna

Mając na względzie powyższe dłużące się postępowania administracyjne, nasza firma wyspecjalizowała się w szybkim i gwarantującym skuteczność zdobywaniu licencji spedycyjnych międzynarodowych oraz krajowych. Nasi wykwalifikowani w tym zakresie przedstawiciele zajmują się każdym niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku etapem, oszczędzając czas i zapewniając spokojny odbiór dokumentów przez przyszłych właścicieli spółek przewozowych. Są doskonale zaznajomieni z wymaganiami stawianymi przez urzędy i sprawnie poruszają się w gąszczu przepisów prawnych. O tym, jak uzyskuje się licencję chętnie opowiemy podczas rozmowy z klientem, do czego zachęcamy.

Działamy bardzo szybko. Zdobycie lub odnowienie licencji nie zajmuje nam dłużej niż 2 tygodnie, ale można spodziewać się otrzymania jej już po upływie zaledwie tygodnia. Oferta obejmuje licencję na spedycję międzynarodową, ale również taką, która obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Ponadto udostępniamy inne usługi pomocne w prowadzeniu firmy przewozowej, takie jak księgowość czy wirtualne biuro. Z pewnością ułatwią one wejście do biznesu lub rozszerzenie dotychczasowej działalności.

Koszty uzyskiwania licencji

Aby uzyskać dokumenty wymagane do przewozu rzeczy na arenie krajowej i międzynarodowej należy uiścić opłaty administracyjne. Opcjonalnie można w to wliczyć sumę przeznaczoną na szkolenie zawodowe, jeśli samemu chce się poznać tę branżę w szczegółach. Niektóre wnioski można złożyć całkowicie bezpłatnie, niestety nie obejmuje to wszystkich czynności wymaganych do otrzymania licencji. Należy więc zawsze przygotować się na wydatek kilku tysięcy złotych. Ponadto nie można zapomnieć również o zabezpieczeniu finansowym, wynoszącym 50 tys. euro. Może on przybrać postać środków finansowych ulokowanych na koncie bankowym lub udokumentowanego majątku, np. nieruchomości.

Koszt uzyskania licencji

Nie da się pominąć wydatków związanych z właściwą licencją. Licencja na spedycje wystawiona na okres od 2 do 15 lat kosztuje 800 zł, od 15 do 30 lat – 900 zł, a od 30 do 50 lat – 1000 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku transportu krajowego należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Dzięki temu można wykonywać zawód na terenie całego kraju. Licencja spedycyjna międzynarodowa wymaga innych opłat. Ze względu na charakter działalności oraz jej zakres wysokość należności waha się między 200 a kilkoma tysiącami złotych. Tak duża rozbieżność wynika z wielu czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Dzięki pomocy naszej firmy można wszystko załatwić bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym, płacąc jednorazową kwotę. Oferujemy pozyskiwanie licencji na spedycje bez własnego wkładu finansowego już za 6000 zł. Nie zawiera ona żadnych dodatkowych opłat. Usługa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W cenie znajdują się także należności przekazywane do urzędów. Dbamy o to, aby rozliczenia były jak najprostsze i transparentne dla naszych klientów.

Oprócz tego sprzedajemy gotowe spółki z licencją na spedycję. Posiadają one licencję na spedycję międzynarodową lub krajową, własny NIP oraz REGON. Nie są obciążone żadnymi umowami, a brak zadłużenia potwierdzony jest notarialnie. Taka firma może rozpocząć właściwą działalność właściwie od momentu przekazania jej klientowi.

O tym, jak uzyskać krajową lub międzynarodową licencję upoważniającą do wykonywania spedycji można dowiedzieć się, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością pomożemy w postępowaniu administracyjnym. Gwarantujemy skuteczność i profesjonalne podejście do sprawy. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

W ostatnich latach branża spedycyjna notuje w Polsce niemal nieustanny wzrost. Polskie firmy zajmujące się spedycją przodują we wszystkich europejskich rankingach dotyczących tego segmentu transportu drogowego. W związku z tym staje się bardzo opłacalnym biznesem dla każdego, kto jest gotowy prowadzić firmę spedycyjną.

Pozyskiwanie licencji

Aby móc rozpocząć własną działalność w branży spedycyjnej wymagana jest licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem oraz odnawianiem licencji. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroko rozumiane użyczenie licencji na spedycję. Za naszym pośrednictwem można w szybki i skuteczny sposób zdobyć odpowiednie zaświadczenia lub użyczyć licencję na spedycję. W zależności od preferencji klientów oferujemy usługi prowadzące do rozpoczęcia działalności. Udostępnianie licencji dotyczy nie tylko krajowych spedycji, ale również międzynarodowych. Dzięki tej drugiej opcji można bez problemu działać w zakresie spedycji międzynarodowej.

Licencja na spedycję – ile kosztuje?

Licencje wystawiane są na różne okresy, mieszczące się w przedziałach od 2 do 15 lat, od 15 do 30 lat oraz od 30 do 50 lat. W zależności od długości trwania licencji zmieniają się opłaty, które trzeba wnieść do stosownego urzędu. Aby dowiedzieć się, ile kosztuje licencja na spedycję, wystarczy sprawdzić ofertę zamieszczoną na naszej stronie internetowej. Proponujemy zdobycie certyfikatów już za 6000 zł bez żadnych dodatkowych opłat.

Użyczenie licencji na spedycję odbywa się na podstawie przekazania praw do założonej już przez naszą firmę spółki. Nie są one obarczone żadnymi umowami ze stroną trzecią, ani nie zatrudniają pracowników aż do momentu przejęcia przez klienta. Są one jednak gotowe do podjęcia działalności na podstawie posiadanej licencji w terminie od dwóch do siedmiu dni. Oprócz tego służymy profesjonalnym doradztwem, a także świadczymy inne usługi w zakresie prowadzenia działalności transportowej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi przedstawicielami, którzy z przyjemnością udzielą wszystkich informacji dotyczących licencji na spedycję. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy to dokument, który muszą zdobyć wszyscy przedsiębiorcy w branży. Bez niej nie można rozpocząć żadnej działalności związanej ze spedycją na terenie Polski.

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem licencji na spedycję w imieniu klientów. Dzięki powierzeniu tego zadania profesjonalistom można zaoszczędzić nie tylko czas – nasi przedstawiciele zajmują się wszystkimi szczegółami oraz skutecznie zdobywają wymaganą dokumentację wraz z różnymi formami zabezpieczenia.

Cena usługi wynosi zaledwie 6000 zł bez żadnych dodatkowych opłat. W koszt wliczone są opłaty urzędowe. Za naszym pośrednictwem licencja na wykonywanie transportu drogowego w pośrednictwie przy przewozie rzeczy może zostać bardzo szybko wystawiona na klienta. Przewidywany czas realizacji to 1 do 2 tygodni. Po otrzymaniu uzyskanego przez nas certyfikatu można od razu zacząć działalność na terenie całej Polski (do spedycji międzynarodowej wymagany jest inny typ licencji). Zachęcamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych zdobyciem krajowej licencji spedycyjnej. Pomożemy w skompletowaniu wymaganej dokumentacji i doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie.

Spedycje międzynarodowe nierzadko mogą być bardziej opłacalne niż krajowe. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na poszerzenie swoich możliwości, nabywając licencje na spedycje międzynarodowe.

Licencja międzynarodowa na spedycję jest uznawana w każdym państwie Unii Europejskiej oraz pozostałych, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy handlowe. Dzięki niej można bez żadnych przeszkód prowadzić działalność transportową, która wykracza poza granice kraju.

Nasza firma zajmuje się szybkim i skutecznym zdobywaniem (lub odnawianiem już istniejącej) międzynarodowej licencji na spedycję. Pośrednictwo firmy specjalizującej się w takim zadaniu pozwala zaoszczędzić czas, a także zyskać gwarancję pozytywnego rozpatrzenia prośby o przyznanie certyfikatu. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą niezbędną do kompletowania wymaganej dokumentacji oraz konstruowania wniosków.

Dzięki naszej pomocy można od razu po otrzymaniu pozwolenia wystartować z działalnością. Licencja międzynarodowa na spedycję przyznawana jest w terminie od 1 do 2 tygodni. Cena usługi to zaledwie 6000 zł, która obejmuje wszystkie urzędowe zobowiązania. Nie doliczamy do niej żadnych dodatkowych kosztów – jest to cena ostateczna.

Kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo, można otrzymać więcej informacji dotyczących międzynarodowej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Z przyjemnością udzielimy szczegółów usługi pozyskiwania certyfikatów i odpowiemy na wszystkie pytania.